Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 244)
Câu 1 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hiện tượng hấp thụ ánh sáng là gì? Phát biểu định luật hấp thụ ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thế nào là sự hấp thụ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 3 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thế nào là sự phản xạ lọc lựa? Nêu ví dụ.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 244)
Bài 1 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ.

A. Giảm tỉ lệ với độ dài đường đi của tia sáng.

B. Giảm tỉ lệ với bình phương độ dài đường đi của tia sáng.

C. Giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường đi của tia sáng.

D. Giảm theo tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi của tia sáng.

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 244 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Khi chiếu vào tấm bia đó chùm ánh sáng tím, ta thấy tấm bia có màu:

A. Tím

B. Đỏ

C. Vàng

D. Đen

Lời giải:

Chọn CLoading...