Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 235)
Câu 1 (trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thế nào là hiện tượng quang điện trong, hiện tượng quang dẫn?

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tại sao tia hồng ngoại chỉ có thể gây ra được hiện tượng quang điện trong, còn tia tử ngoại mới gây ra được hiện tượng quang điện ngoài?

Lời giải:

Đối với hiện tượng quang điện trong các photon của ánh sáng kích thích tương tác với các electron liên kết của chất bán dẫn sẽ giải phóng các electron này thành các electron tự do (electron dẫn) trong chất bán dẫn. Vì vậy chỉ cần những photon có năng lượng tương đối nhỏ cũng đủ để gây ra hiện tượng quang điện trong, nên giới hạn quang điện λ0 của hiện tượng quang điện trong nằm ở vùng bước sóng dài, do đó tia hồng ngoại cũng gây ra. Tia tử ngoại có bước sóng λ bé vì vậy thỏa mãn điều kiện gây ra hiện tượng quang điện ngoài lẫn quang điện trong λ ≤ λ0.

Câu 3 (trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Quang điện trở là gì?

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 4 (trang 235 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giải thích vắn tắt nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 236)
Bài 1 (trang 236 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng

A. Một chất cách điện trở thành dẫn điện khi được chiếu sáng.

B. Giảm điện trở của một kim loại khi được chiếu sáng.

C. Giảm điện trở của một chất bán dẫn, khi được chiếu sáng.

D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kì.

Lời giải:

Chọn C.

Bài 2 (trang 236 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là:

A. Hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại.

B. Hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi.

C. Nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn.

D. Sự giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 (trang 236 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A. Quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. Năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng.

C. Một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện.

D. Một quang điện trở, khi được chiếu sáng thì trở thành một máy phát điện.

Lời giải:

Chọn ALoading...