Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 225)
Câu 1 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Mô tả khái quát sơ đồ thí nghiệm với tế bào quang điện. Vẽ đặc tuyến vôn-ampe của tế bào quang điện.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trình bày các kết luận chính rút ra từ kết quả thí nghiệm.

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 3 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phát biểu các định luật quang điện.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 225)
Bài 1 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nếu chiếu một chum tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì.

A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương.

B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm.

C. Tấn kẽm trở nên trung hòa điện.

D. Điện tích âm của tấm kẽm không đổi.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.

B. Công thoát của các electron ở bề mặt kim loại đó.

C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó.

D. Hiệu điện thế hãm.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ rọi vào kim loại phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. Tần số lớn hơn một tần số nào đó.

B. Tần số nhỏ hơn một tần số nào đó.

C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.

D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Lời giải:

Chọn C

Bài 4 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hòa.

A. Triệt tiêu, khi cường độ chum sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

B. Tỉ lệ với bình phương cường độ chum sáng.

C. Tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chum sáng.

D. Tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng.

Lời giải:

Chọn D.

Bài 5 (trang 225 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tính vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện, biết rằng hiệu điện thế hãm bằng 1,8V.

Lời giải:

Áp dụng công thức:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Ta có :

Giải bài tập sgk-null

Thay số ta được v0 max = 7,98.106 m/s.Loading...