Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 35: Tán sắc ánh sáng


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 189)
Câu 1 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nêu vắn tắt thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 1 phần KTCB.

Câu 2 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Ánh sáng đơn sắc là gì? Thế nào là ánh sáng trắng?

Lời giải:

Xem mục 2 phần KTCB.

Câu 3 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hãy thực hiện thí nghiệm đơn giản về tổng hợp ánh sáng trắng nêu trong bài học.

Lời giải:

Học sinh tự làn thí nghiệm với đĩa màu Niuton.

Câu 4 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giải thích sự tán sắc ánh sáng.

Lời giải:

Xem mục 3 phần KTCB.

Giải Bài tập (trang 189)
Bài 1 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hiện tượng tán sắc xảy ra

A. Chỉ với lăng kính thủy tinh.

B. Chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc chất lỏng.

C. Ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau.

D. Ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí).

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 189 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một chùm sáng đơn sắc, sau khi qua một lăng kính thủy tinh, thì

A. không bị lệch và không đổi màu.

B. chỉ đổi màu mà không bị lệch.

C. chỉ bị lệch mà không đổi màu.

D. vừa bị lệch, vừa bị đổi màu.

Lời giải:

Chọn CLoading...