Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 30: Máy phát điện xoay chiều


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 164)
Câu 1 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Kể tên và nêu tác dụng của hai bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều.

Lời giải:

Xem mục 2a phần KTCB.

Câu 2 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Dòng điện xoay chiều ba pha là gì? Khi chuyển từ cách mắc hình sao sang cách mắc tam giác các cuộn dây của máy phát điện thì điện áp dây tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Lời giải:

Dòng điện xoay chiều bap ha là gì: xem mục 3a phần KTCB.

Vì rằng trong cách mắc hình sao Ud = √3.Up. Trong các mắc tam giác thì Ud = Up.

Vậy khi chuyển từ cách mắc hình sao sang cách mắc tam giác các cuộn dây của máy phát điện thì điện áp dây giảm √3 lần.

Giải Bài tập (trang 164)
Bài 1 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều?

A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Lời giải:

Chọn A

Vì rằng biên độ của suất điện động:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Ở đây p là số cặp cực.

Bài 2 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

A. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định.

B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.

C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Trong mỗi vòng quay của roto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.

Lời giải:

Chọn C

Máy phát điện xoay chiều một pha có roto là phần ứng và máy phát điện xoay chiều bap ha giống nhau ở điểm cùng có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Bài 3 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có ba cặp cực, quay với vận tốc I 200 vòng/phút. Tính tần số của suất điện động do máy tạo ra.

Lời giải:

Áp dụng công thức f = pn với n = 20 vòng/s ; p = 3 ta có : f = pn = 60Hz.

Bài 4 (trang 164 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua mỗi vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50 Hz. Suất điện đọng của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu?

Lời giải:

Theo giả thiết N = 200 vòng; φo = 2mWb =2.10(-3) Wb;f = 50Hz.

Suất điện động của máy có giá trị là :

Giải bài tập sgk-Lời giải:Loading...