Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 25: Truyền thông bằng sóng điện từ


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 138)
Câu 1 (trang 138 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tại sao người ta có thể dùng mạch dao động LC đề chọn sóng trong các máy thu?

Lời giải:

Người ta có thể dùng mạch dao động LC để chọn sóng trong các máy thu vì khi đó có sóng điện từ tần số f0 truyền tới, trong khung LC của máy thu sẽ có một dao động điện từ cưỡng bức. Người ta điều chỉnh điện dung tụ hoặc độ tự cảm của cuộn dây, đến khi mạch có tần số riêng f = f0, trong khung sẽ xuất hiện tượng công hưởng, lúc đó ta thu được sóng điện từ nói trên.

Câu 2 (trang 138 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Nếu mạch dao động hở không có điện trở thuần thì dao động điện từ tự do trong đó có bị tắt dần không? Tại sao?

Lời giải:

Nếu mạch dao động hở không có điện trở thuần thì dao động điện từ tự do trong đó vẫn bị tắt vì mạch luôn bức xạ năng lượng dưới dạng sóng điện từ.

Giải Bài tập (trang 138)
Bài 1 (trang 138 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Với mạch dao động hở thì ở vùng không gian

A. Quanh dây dẫn chỉ từ trường biến thiên.

B. Quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên.

C. Bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên.

D. Quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên.

Lời giải:

Chọn D

Bài 2 (trang 138 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Mạch chọn sóng của một máy thu có một cuộn cảm L = 1Mh và một tụ điện biến thiên từ 9,7pF đến 92dF. Hỏi máy thu này có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng nào trong khoảng nào?

Lời giải:

Trong quá trình thay đổi điện dung từ Cmin đến Cmax chu kỳ dao động sẽ thay đổi từ:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Bởi vậy:

Giải bài tập sgk-null

(c vận tốc lan truyền của sóng c = 3.108 m)

Vậy máy thu được sóng trong khoảng từ 185,5m đến 571m.Loading...