Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 23: Điện từ trường


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 129)
Câu 1 (trang 129 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Điện từ trường khác điện trường, từ trường ở những điểm cơ bản nào?

Lời giải:

Điện từ trường khác điện trường, từ trường ở những điểm cơ bản là: Điện từ trường luôn luôn có hai loại điện trường và từ trường này điểu biến thiên, đều là trường xoáy và có đường sức là đường cong khép kín.

Câu 2 (trang 129 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Có ý kiến cho rằng không gian bao quanh một điện tích có thể chỉ có điện trường nhưng cũng quanh điện tích đó có thể có điện trường. Ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải:

Ý kiến cho rằng không gian bao quanh một điện tích có thể chỉ có điện trường nhưng cũng quanh điện tích đó có thể có điện từ trường. Ý kiến này đúng vì tùy theo hệ quy chiếu của con người ta quan sát mà diện tích có thể đứng yên hay chuyển động. Nếu đứng yên ta chỉ nhận được điện trường, nếu chuyển động thì nhận được điện từ trường.

Giải Bài tập (trang 129)
Bài 1 (trang 129 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.

C. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 2 (trang 129 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong điện từ trường, các vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn:

A. cùng phương, ngược chiều

B. cùng phương, cùng nhiều

C. có phương vuông góc với nhau

D. có phương lệch nhau 45o

Lời giải:

Chọn C.Loading...