Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 101)
Câu 1 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giải thích vì sao khi máy thu chuyển động lại gần nguồn âm thì âm ghi nhận được lại có tần số lớn hơn âm phát ra?

Lời giải:

Trong một thời gian t một định sóng lại gần người quan sát một đoạn đường s = (v + vm)t. Số lần bước sóng qua tai người quan sát n = [(v - vm)t]/α. Vậy trong 1s số lần bước sóng qua tai người quan sát:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Câu 2 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Những tính chất nào của âm sẽ bị thay đổi khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu?

Lời giải:

Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu thì:

- Tần số âm thu được tăng ⇒ độ cao của âm nge được.

- Cường độ âm thu được tăng ⇒ độ to của âm nghe được tăng.

Giải Bài tập (trang 101)
Bài 1 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hiệu ứng Đốp-ple gây ra hiện tượng gì sau đây?

A. Thay đổi cường độ âm chuyển động so với người nghe.

B. Thay đổi độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động lại gần nguồn âm.

C. Thay đổi sắc âm sắc của âm khi người ta nghe chuyển động lại gần nguồn âm.

D. Thay đổi cả độ cao và cường độ âm khi nguồn âm chuyển động.

Lời giải:

Chọn B

Bài 2 (trang 101 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong trường hợp nào sau đây thì âm do máy thu ghi nhân được có tần số lớn hơn tần số của âm do nguồn âm phát ra?

A. Nguồn âm chuyển động ra máy thu đứng yên.

B. Máy thu chuyển đổnga xa nguồn âm đứng yên.

C. Máy thu chuyển động lại gần nguồn âm đứng yên.

D. Máy thu chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ nguồn âm.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3 (trang 102 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa một người đứng bên đường về phía vách đá với tốc độ 10 m/s. lấy tốc độ âm trong không khí là 330 m/s. hỏi:

a) Tần số của âm người đó nghe trực tiếp từ cái còi.

b) Tần số của âm người đó nghe được khi âm phản xạ lại từ vách đá.

Lời giải:

a) Nguồn âm đi ra xa người nghe, vậy tần số âm nghe được tính theo công thức:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Khi ra xa :

Giải bài tập sgk-null

b) Âm phản xạ từ vách đá tiến lại gần người quan sát nên có tần số là:

Giải bài tập sgk-nullLoading...