Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 98)
Câu 1 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Giải thích vì sao dây đàn giống nhau, mắc trên hai hợp đàn có hình dạng kích thước khác nhau lại có thể phát ra hai âm sắc khác nhau?

Lời giải:

Hai dây đàn giống nhau, mặc trên hai hộp đàn có hình dạng, kích thược khác nhau lại có thể phát ra âm sắc khác nhau vì:

Hai dây dàn gống nhau thì se phát ra âm cơ bản giống nhau. Như vậy kết quả làm âm tổng hợp có âm cơ bản giống nhau, các họa âm khác nhau nên dạng đồ thị sẽ khác nhau thì sẽ cộng hưởng với các họa âm bậc khác nhau. Như vậy kết quả là âm tổng hợp có âm cơ bản giống nhau, các họa âm khác nhau nên dạng đồ thị sẽ khác nhau nên âm khác nhau.

Câu 2 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Cường độ âm và mực cường độ âm liên hệ với nhau như thế nào?

Lời giải:

Cường độ âm có mức cường độ âm liên hệ với nhau là: Mực cường độ âm là loga thập phân của tỉ số cường độ âm I và cường độ âm chuẩn I_0:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

đơn vị đo là ben (B).

Giải Bài tập (trang 98)
Bài 1 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn âm và môi trường kiềm truyền âm.

B. Nguồn âm và tai người nghe

C. Môi trường truyền âm và tai người nghe.

D. Tai người nghe và thần kinh thị giác.

Lời giải:

Chọn B

Bài 2 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Sự đàn hồi cua nguồn âm

B. Biên độ dao độn của nguồn âm

C. Tần số của nguồn âm

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Lời giải:

Chọn C

Bài 3 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng

A. từ 0Db đến 1000Db

B. từ 10dB đến 100dB

C. từ 10dB đến 100Db

D. từ 0dB đến 130Db

Lời giải:

Chọn D

Bài 4 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Đối với âm cơ bản và họa âm bậc hai do cùng một dây dàn phát ra thì

A. Họa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

B. Tần số họa âm bậc 2 gấp đôi tần số họa âm cơ bản.

C. Tần số âm cơ bản lớn gập đôi tần số họa âm bậc 2.

D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi độ họa âm bậc 2.

Lời giải:

Chọn B

Bài 5 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hộp cộng hưởng có tác dụng

A. Làm tăng tần số của âm

B. làm giảm bớt cường độ âm

C. làm tăng cường độ âm

D. làm giảm độ của của âm

Lời giải:

Chọn C

Bài 6 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Lời giải:

Ta có:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Vậy:

Giải bài tập sgk-null

Vậy tiếng hét có cường độ lớn hơn tiếng nói thầm 106 lần.

Bài 7 (trang 98 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một dây đàn violon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản ứng với nốt nhạc là có tần sỗ 440Hz. Tốc độ sóng trên dây là 250 m/s. Hỏi độ dài của dây.

Lời giải:

Khi sóng dừng trên dây đàn có 2 đầu dây cố định ta có:

Giải bài tập sgk-Lời giải:

Âm cơ bản ứng với n = 1 nên:

Giải bài tập sgk-nullLoading...