Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 56)
Câu 1 (trang 56 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Thế nào là sự cộng hưởng? Sự cộng hưởng có lợi hay có hại?

Lời giải:

Xem mục 2 và 5 SGK.

Câu 2 (trang 56 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Việc tạo nên dao động cưỡng bức khác với việc tạo nên dao động duy trì như thế nào?

Lời giải:

Dao động cưỡng bức được xảy ra dưới tác dụng của một ngoại lực có tần số góc Ὠ, khi ổn định dao động cưỡng bức có tần số lực cưỡng bức Ὠ.

Dao động duy trì cũng được xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực, nhưng ngoại lực ở đây được điều khiển để có tần số góc ω bằng tần số góc ωo của dao độg riên của hệ.

Giải Bài tập (trang 56)
Bài 1 (trang 56 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Hệ số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động.

Lời giải:

Chọn A.

Bài 2 (trang 56 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Một xe ô tô chạy trên đường, cứ cách 8m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5s. xe chạy với vận tốc nào thì bị rung nhất.

Lời giải:

Xe bị rung nhất khi tần số dao động riên của khung xe trên các lò xo (cộng hưởng).

tần số góc = (vận tốc)/8m

Tần số riêng của khung xe = 1/1,5 s(-1).

Vậy vận tốc = 8.1/1.5 m/s = 19,2 km/sLoading...