Giải bài tập sgk lý nâng cao Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì


Nội dung bài giảng

Trả lời Câu hỏi (trang 51)
Câu 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại, đại lượng nào giảm nhanh hơn theo thời gian?

Lời giải:

Trong dao động tắt dần, biên độ và vận tốc cực đại đều tỉ lệ với căn bậc hai của năng lượng: A = √(2E/k); vmax = √(2E/m) vì vậy chúng giảm như nhau theo thời gian, không có đại lượng nào giảm nhanh hơn đại lượng nào.

Giải Bài tập (trang 51)
Bài 1 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 51 sgk Vật Lí 12 nâng cao):

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo trên hai sơi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu bằng 0. Dao động của con lắc nào tắt nhanh hơn: con lác nặng hay con lắc nhẹ.

Lời giải:

Hai con lắc làm bằng hai hòn bi có bán kính bằng nhau, treo lên sợi dây có cùng độ dài. Khối lượng của hai hòn bi khác nhau. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ ban đầu như nhau và vận tốc ban đầu đều bằng không. Ta thấy rằng lực ma sát như nhau đối với cùng một vận tốc. tuy nhiên với cùng góc lệch ban đầu α, con lức nặng hơn lớn hơn. Vì rằng lực ma sát như nhau đó cùng do đó công của lực ma sát sẽ như nhau nên cuối cùng vật nặng sẽ tắt dần chậm hơn.Loading...