Bài 2. Con lắc lò xo


Nội dung bài giảng

● Tổng hợp lý thuyết bài 2 con lắc lò xo

  Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết bài 2 con lắc lò xo. Con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng kích thước không đáng kể, có khối lượng m.

● Tổng hợp các công thức bài 2 con lắc lò xo

  Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức bài 2 con lắc lò xo. Phương trình dao động: x = Acos...Loading...