1. Dạng bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều


Nội dung bài giảng

Dạng bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều

Trong dạng bài tập này thì khai thác định nghĩa dòng điện xoay chiều 

(Tức là u,i là những đại lượng biến thiên điều hoà nên vẫn có bài tập tương tự như dao động điều hoà)

Bài toán 1: Bài toán khoảng thời gian đèn sáng, đèn tắt

Khi đặt điện áp u = Uocos(ωt + φi) vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, biết đèn chỉ sáng lên khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn|u| > U hoặc |u| = U. Cần tính thời gian đèn sáng (tối) trong một chu kì

Cách làm: Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều.

+ Tính thời gian sáng trong cả chu kỳ: t = 2t1

Bài toán 2:Cho dòng điện xoay chiều i = Iocos (ωt + φi). Cần tìm số lần dòng điện đổi chiều sau một khoảng thời gian t nào đó.

Cách làm: + Trung bình, trong mỗi giây dòng điện đổi chiều 2f lần.

               + Tính số lần đổi chiều sau khoảng thời gian t: 2f t lần.

Bài toán 3: Bài toán về tổng hợp dao động:

                + Cho uAC và uCB  tìm uAB

                        uAB = uAC + uCB

       Cách 1  : Sử dụng hình

       Cách 2 : Sử dụng công thức

Bài toán 4:  Bài toán điện lượng chuyển qua dây dẫn

             + q =q=t1t2idt

             => qT = 0

                  qT/2(xuất phát khi i =0) =2.I0ω

 Bài toán 5: Bài toán về giá trị tức thời

1. Câu hỏi lý thuyết: Bài trắc nghiệm yêu cầu chọn biểu thức đúng - sai liên quan đến tính chất của đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp

Biểu thức đúng Biểu thức sai
Tức thời i = iR = iL = iC  i = iR + iL + iC
Hiệu dụng I = IR = IL = IC  
Cực đại I0 = I0R = I0L = I0C  
Tức thời u = uR + uL + uC u = uR = uL = uC
U = UR + UL + UC
 


 Loading...
Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập