Giải bài tập sgk Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản


Nội dung bài giảng

Câu 1 trang 48 Công nghệ 12: Khi thiết kế mạch điện tử cần thực hiện theo các bước nào?

Trả lời

Các bước thiết kế mạch điện tử:

- Bước 1: Thiết kế mạch nguyên lí.

- Bước 2: Thiết kế mạch lắp ráp.

Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

Trả lời

a) Biến áp:

- Chọn hệ số công suất biến áp kBA = 1,3.

- Công suất biến áp:

Giải bài tập sgk-Câu 2 trang 48 Công nghệ 12: Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8V, U1 = 220V.

- Điện áp vào: U1 = 220V.

- Điện áp ra:

Giải bài tập sgk-null

b) Điôt:

- Chọn hệ số dòng điện kI = 10, hệ số

- Dòng điện điôt:

Giải bài tập sgk-null

- Điện áp ngược:

Giải bài tập sgk-null

Từ các thông số trên, tra Sổ tay linh kiện điện tử để chọn điôt loại: 1N4001 có UN= 50 V, Iđm=1 A, ∆UĐ=1 V.

c) Tụ điện

Để lọc tốt thì tụ điện có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu đựng được điện áp U2 √2=6,36 V. Chọn tụ lọc có thông số C = 1000 µF, Uđm=25 V.Loading...