Giải bài tập sgk Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


Nội dung bài giảng

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 28 trang 111: Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ gì? Tại sao?

Trả lời

Trong sản xuất, để đảm bảo an toàn cho mạng điện, người ta thường lắp thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, áp tô mát, nối đất, chống sét,…

Bởi vì khi có sự cố về điện chúng có tác dụng làm cho dòng điện không chạy qua các thiết bị điện tránh hỏng hóc các thiết bị.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 28 trang 112: Tại sao phải đóng, cắt mạch điện theo thứ tự trên?

Trả lời

Để đảm bảo an toàn điện, tránh hiện tượng từ hóa trên đoạn dây.

Câu 1 trang 112 Công nghệ 12: Nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Trả lời

* Đặc điểm:

- Tải phân bố thường tập trung.

- Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V.

- Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

* Yêu cầu:

- Đảm bảo chất lượng điện năng.

- Đảm bảo tính kinh tế.

- Đảm bảo an toàn.

Câu 2 trang 112 Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4 Kv; 2 tủ phân phối; 4 tủ động lực; 2 tủ chiếu sáng.

Trả lời

Sơ đồ:

Giải bài tập sgk-Câu 2 trang 112 Công nghệ 12: Hãy vẽ sơ đồ một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ gồm một biến áp 6/0,4 Kv; 2 tủ phân phối; 4 tủ động lực; 2 tủ chiếu sáng.

1- Trạm biến áp.

2- Tủ phân phối.

3- Tủ động lực.

4- Tủ chiếu sáng.Loading...