Giải bài tập sgk Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha


Nội dung bài giảng

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào bảng 1 báo cáo thực hành theo mẫu.

Bước 2: Quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào bảng 2 báo cáo thực hành theo mẫu.

II. Mẫu báo cáo thực hành

Giải bài tập sgk-null

QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Lớp: 12A2.

1. Kết quả quan sát hình dạng bên ngoài của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập sgk-null

2. Kết quả quan sát, đo, đếm các bộ phận của động cơ không đồng bộ ba pha

Giải bài tập sgk-null

Chú ý: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Ví dụ: Lõi thép stato:

Số rãnh      : 24

Đường kính trong      : 150mm

Chiều dài      : 180mm

3. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.Loading...