Giải bài tập sgk Bài 22: Hệ thống điện quốc gia


Nội dung bài giảng

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 22 trang 85: Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải. Tại sao đường dây truyền tải công suất lớn càng dài điện áp càng cao?

Trả lời

Vì tăng điện áp để giảm dòng điện truyền tải trên đường dây, từ đó sẽ giảm tổn thất công suất, tổn thất điện áp trên từng dây.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 22 trang 86: Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân phối hay lưới điện truyền tải? Vì sao?

Trả lời

Mạng điện trong các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư thuộc lưới điện phân. Vì nó có điện áp thấp ( ⟨ 1000 V).

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 22 trang 87: Em hãy giải thích tại sao nhờ có hệ thống điện quốc gia, việc cung cấp và phân phối điện được đảm bảo với độ tin cậy cao và kinh tế?

Trả lời

Trong hệ thống điện quốc gia, có nhiều nhà máy điện cùng cung cấp điện, nhờ đó sẽ đảm bảo độ tin cậy cao và sự phân phối phụ tải sẽ có giá trị kinh tế nhất.

Câu 1 trang 87 Công nghệ 12: Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Hệ thống điện quốc gia là hệ thống điện gồm có nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.

Câu 2 trang 87 Công nghệ 12: Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác nhau như: 800 kV; 500 kV; 220 kV; 110 kV; 66kV; 35 kV; 22 kV; 10,5 kV; 6 kV; 0,4 kV.

Câu 3 trang 87 Công nghệ 12: Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Cần phải có hệ thống điện quốc gia vì:

- Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,… và sinh hoạt.

- Hệ thống điện quốc gia có độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.Loading...