Giải bài tập sgk Bài 21: Thực hành: Mạch khuyếch đại âm tần


Nội dung bài giảng

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện theo bản vẽ

Vẽ sơ đồ nguyên lí vào báo cáo thực hành.

Giải thích nguyên lí làm việc của sơ đồ mạch điện.

Bước 2: Nhận biết linh kiện trên mạch lắp ráp theo bản vẽ

Căn cứ vào bản vẽ nguyên lí và bảng mạch, chỉ ra được những linh kiện tương ứng giữa chúng.

Ghi tên các linh kiện và số liệu kĩ thuật của chúng vào bản báo cáo thực hành.

Bước 3: Cấp nguồn và kiểm tra sự làm việc của mạch điện.

II. Mẫu báo cáo thực hành

MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Lớp: 12A2.

1. Sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần

Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch khuếch đại âm tần.

2. Bảng kí hiệu, số liệu kĩ thuật các linh kiện trong sơ đồ

Giải bài tập sgk-null

3. Nhận xét về tình trạng hoạt động của mạch điện theo yêu cầu của giáo viên.

4. Đánh giá kết quả thực hành

Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên.Loading...