Giải bài tập sgk Bài 19: Máy thu thanh


Nội dung bài giảng

Câu 1 trang 78 Công nghệ 12: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Trả lời

* Sơ đồ khối cơ bản của một máy thu thanh AM:

Giải bài tập sgk-Câu 1 trang 78 Công nghệ 12: Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

* Các khối cơ bản:

- Khối chọn sóng: điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.

- Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.

- Khối dao động ngoại sai: Tạo sóng cao tần trong máy fd ⟩ ft sóng định thu là 465kHz hoặc 455kHz

- Khối trộn sóng: Trộn sóng ft và fd cho ra sóng fd - ft gọi sóng trung tần.

- Khối khuếch đại trung tần: khuếch đại tín hiệu trung tần.

- Khối tách sóng: Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

- Khối khuếch đại âm tần: khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra loa.

- Khối nguồn: cung cấp điện cho máy.

Câu 2 trang 78 Công nghệ 12: Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Trả lời

- Chức năng của khối tách sóng trong máy thu thanh: Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần.

- Nguyên lí làm việc: Đầu tiên tách sóng thành một chiều, sau đó loại bỏ sóng cao tần và giữ lại sóng âm tần.

- Giải thích: Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, rồi sử dụng tụ lọc bỏ thành phần tần số cao (sóng mang) và giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.Loading...