Giải bài tập sgk Bài 18: Máy tăng âm


Nội dung bài giảng

Trả lời câu hỏi Công nghệ 12 Bài 18 trang 74: Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

Trả lời

- Đều dùng để khuếch đại tín hiệu.

Câu 1 trang 74 Công nghệ 12: Nêu chức năng của máy tăng âm.

Trả lời

Máy tăng âm có chức năng là khuếch đại tín hiệu âm thanh.

Câu 2 trang 74 Công nghệ 12: Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Trả lời

- Khối quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh là khối mạch âm sắc.

- Khối nào quyết định cường độ âm thanh là khối mạch khuếch đại công suất.

Câu 3 trang 74 Công nghệ 12: Máy tăng âm thường được dùng trong những trường hợp nào?

Trả lời

Máy tăng âm được dùng để khuếch đại tín hiệu âm thanh → Máy thường được dùng trong các trường hợp cần làm khuếch đại âm cho to như: loa phường, đám cưới, buổi biểu diễn âm nhạc, hội làng, hội chợ,…Loading...