Giải bài tập sgk Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu


Nội dung bài giảng

Câu 1 trang 61 Công nghệ 12: Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Trả lời

Mạch điều khiển tín hiệu là một mạch điện tử, dùng để điều khiển sự thay đổi trạng thái các tín hiệu.

Câu 2 trang 61 Công nghệ 12: Vẽ sơ đồ và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

Trả lời

* Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu:

Giải bài tập sgk-Câu 2 trang 61 Công nghệ 12: Vẽ sơ đồ và giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu.

* Giải thích nguyên lí mạch điều khiển tín hiệu: Sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cảm biến, mạch điều khiển xử lí tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào đó. Sau đó tín hiệu được khuếch đại đến công suất cần thiết và đưa tới khối chấp hành. Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng chuông, đèn, hàng chữ nổi và chấp hành lệnh.

Câu 3 trang 61 Công nghệ 12: Trong sơ đồ mạch hình 14 – 3, khi cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và bảo vệ từ 230V xuống 220V thì con quay biến trở VR cần nâng lên phía trên hay giảm xuống phía dưới? Tại sao?

Trả lời

Con chạy VR càng cao thì ngưỡng bảo vệ càng thấp → Khi cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và bảo vệ từ 230V xuống 220V thì con quay VR cần nâng lên trên.Loading...