Giải bài tập sgk Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển


Nội dung bài giảng

Câu 1 trang 57 Công nghệ 12: Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?

Trả lời

Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiện được gọi là mạch điện tử điều khiển.

Câu 2 trang 57 Công nghệ 12: Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?

Trả lời

Ưu điểm của điều khiển tự động các máy móc so với điều khiển bằng tay:

- Quy mô hệ thống điều khiển lớn hơn.

- Độ chính xác cao và tác động nhanh.

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.Loading...