8. Hợp chất chứa oxi của clo


Nội dung bài giảng

8. Hợp chất chứa oxi của clo

      Trong các hợp chất chứa oxi của clo, clo có số oxi hóa dương, được điều chế gián tiếp.

Cl2O  Clo (I) oxit                    Cl2O7  Clo (VII) oxit

HClO  Axit hipoclorơ             NaClO  Natri hipoclorit

HClO2 Axit clorơ                    NaClO2 Natri clorit

HClO3 Axit cloric                   KClO3   Kali clorat

HClO4 Axit pecloric                KClO4   Kali peclorat

      Tất cả hợp chất chứa oxi của clo đều là chất oxi hóa mạnh.

      Các axit có oxi của clo :                  

            HClO         HClO2         HClO3       HClO4             

Chiều tăng tính axit và độ bền, chiều giảm của tính oxi hóa.

a. Nước Gia-ven

      Là hỗn hợp gồm NaCl, NaClO và H2. Nước Gia-ven có tính oxi hóa mạnh.

      Trong phòng thí nghiệm nước Gia-ven được điều chế bằng cách dẫn khí clo vào dung dịch NaOH (KOH) loãng nguội :

Cl2  +  2NaOH   NaCl  +  NaClO  +  H2O

(Cl2  +  2KOH   KCl  +  KClO  +  H2O)

      Trong công nghiệp nước Giaven được điều chế bằng điện phân dung dịch muối ăn bão hòa không có màng ngăn :

2NaCl   +    2H2khong co mang ngan 2NaOH   +   Cl2­  +  H2­

Cl2    +   2NaOH  NaCl   +   NaClO  +  H2O  

NaCl    +    H2khong co mang ngan NaClO   +   H2­

      Nước Gia-ven : Dùng làm chất khử trùng nước, chất tẩy trắng trong công nghiệp dệt, giấy... Nhược điểm quan trọng nhất của nước Gia-ven là không bền, không vận chuyển đi xa được.

b. Kali clorat

      Công thức phân tử là KClO3, là chất oxi hóa mạnh thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm, chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa, sản xuất diêm.

2KClO3 MnO2,t° 2KCl  +  3O2

      KClO3 được điều chế bằng cách dẫn khí clo vào dung dịch kiềm đặc đã được đun nóng đến 100oC

3Cl2  +  6KOH 100° 5KCl  +  KClO3  +  3H2O

c. Clorua vôi

      Công thức phân tử là CaOCl2, là muối hỗn tạp do chứa đồng thời 2 gốc axit là Cl- và ClO-

      CaOCllà chất oxi hóa mạnh, được điều chế bằng cách dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc (Sữa vôi)

Cl2  +  Ca(OH)2   30°  CaOCl2  +  H2O

 

      Nếu Ca(OH)2 loãng thì phản ứng xảy ra như sau :

 2Ca(OH)2  + 2Cl2   CaCl2 + Ca(OCl)2  + 2H2OLoading...