13. Điều chế H2S


Nội dung bài giảng

13. Điều chế H2S

FeS + 2HCl Trac nghiem online - cungthi.vn FeCl2 + H2Trac nghiem online - cungthi.vn 

(ZnS)

H2 + S Trac nghiem online - cungthi.vn H2SLoading...