Vì sao nói Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam? (Địa lý 12 trang 23)


Nội dung bài giảng

Câu 3: Vì sao nói Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

Hướng dẫn trả lời:

Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam bởi vì:

Ở giai đoạn Tiền Cambri, lớp vỏ Trái Đất chưa định hình rõ ràng và có rất nhiều biến động, là giai đoạn sơ khai của lịch sử Trái Đất. Đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là các đại dương nguyên thủy, bầu khí quyển nhiều CO2, ít O2 do sinh vật còn quá ít ỏi, thô sơ, chưa có vai trò gì lớn.

Trên lãnh thổ Việt Nam lúc đó mới chỉ có các mảng nền cổ như vòm sông chảy, Hoàng Liên Sơn, oánh cung sông Mã, khối nhô Kon Tum,…làm hạt nhân hay tạo thành những điểm tựa cho sự phát triển lãnh thổ sau này.Loading...