Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 3" là bài tập tổng hợp toàn bộ chương 1 Dao Động Cơ Học được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Khối lượng.

B.

Chiều dài dây.

C.

Năng lượng toàn phần.

D.

Vận tốc cực đại.

A.

A = 4 (cm); T = 2 (s); φ = –.

B.

A = 4 (cm); T = 4 (s); φ = .

C.

A = 4 (cm); T = 2 (s); φ = .

D.

A = 4 (cm); T = 4 (s); φ = –.

A.

A = 4 (cm), T = 2 (s), φ = −.

B.

A = 4 (cm), T = 4 (s), φ = .

C.

A = 4 (cm), T = 2 (s), φ = .

D.

A = 4 (cm), T = 4 (s), φ = – .

A.

Bằng 0.

B.

Đạt cực đại.

C.

Bằng nửa cực đại.

D.

Bằng 0, đạt cực đại hay nửa cực đại đều không đúng.

A.

Biên độ của dao động tổng hợp A = 12 cm.

B.

Tần số góc của dao động tổng hợp ω = 2π rad/s.

C.

Pha ban đầu của dao động tổng hợp φ = .

D.

Phương trình dao động tổng hợp x = 8cos (cm).

A.

Độ lệch pha bằng bội số lẻ của π.

B.

Hiệu số pha bằng bội số nguyên của π.

C.

Hai dao động cùng qua vị trí cân bằng cùng chiều tại một thời điểm.

D.

Một dao động đạt li độ cực đại thì li độ của dao động kia bằng 0.

A.

Tăng khi giá trị vận tốc của vật tăng.

B.

Giảm khi giá trị vận tốc của vật tăng.

C.

Không thay đổi.

D.

Tăng, giảm tuỳ thuộc giá trị vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ.

A.

Thế năng tăng dần.

B.

Động năng tăng dần.

C.

Vận tốc giảm dần.

D.

Vận tốc không đổi.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...