Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 2" là bài tập tổng hợp toàn bộ chương 1 Dao Động Cơ Học được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

T = 0,1 (s), ω = 5π (rad/s), φ0 = , A = 0,2 (m), x = 0,1 (m).

B.

T = 0,2 (s), ω =10π (rad/s), φ0 =, A = 0,1 (m), x = 0,2 (m).

C.

T = 0,1 (s), ω = 5π (rad/s), φ0 = , A = 0,2 (m), x = -0,2 (m).

D.

T = 0,2 (s), ω = 10π (rad/s), φ0 = , A = 0,2 (m), x = -0,1 (m).

A.

Thế năng và động năng vuông pha nhau.

B.

Li độ và gia tốc đồng pha.

C.

Vận tốc và li độ vuông pha nhau.

D.

Gia tốc và vận tốc đồng pha.

A.

Cưỡng bức.

B.

Điều hoà.

C.

Tắt dần.

D.

Riêng.

A.

Gia tốc và li độ luôn cùng pha.

B.

Gia tốc và li độ luôn ngược pha.

C.

Gia tốc sớm pha hơn li độ .

D.

Gia tốc sớm pha lơn li độ .

A.

Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

B.

Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

C.

Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

D.

Kích thích lại dao động sau khi dao động tắt dần.

A.

Tầm di chuyển của dao động.

B.

Khoảng dao động lớn nhất về một phía đối với vị trí cân bằng.

C.

Khoảng dao động lớn nhất về hai phía đối với vị trí cân bằng.

D.

Số dao động trong 1 giây.

A.

Tại thời điểm t1 có vận tốc lớn nhất.

B.

Tại thời điểm t2 có vận tốc lớn nhất.

C.

Có vận tốc lớn nhất tại cả t1 và t2.

D.

Tại cả hai thời điểm t1 và t2 đều có vận tốc bằng không.

A.

Ngoại lực tác dụng lên vật biến đổi điều hòa theo thời gian.

B.

Ngoại lực tác dụng lên vật luôn là hằng số.

C.

Ngoại lực tác dụng lên vật phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc nhất.

D.

Ngoại lực tác dụng lên giảm dần theo định luật hàm số mũ.

A.

Luôn có hại.

B.

Có biên độ tăng dần theo thời gian.

C.

Có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Luôn có lợi.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...