Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 1" là bài tập tổng hợp toàn bộ chương 1 Dao Động Cơ Học được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Biên độ dao động.

B.

Cách chọn mốc thời gian và cách kích thích.

C.

Cách chọn mốc thời gian.

D.

Tần số góc của dao động.

A.

Chuyển động trên một cung tròn.

B.

Chuyển động theo một quỹ đạo cong.

C.

Chuyển động trong vùng không gian giới hạn lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng.

D.

Chuyển động tịnh tiến qua lại theo một phương nào đó.

A.

Tần số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc của ngoại lực.

B.

Là dao động duy trì.

C.

Biên độ dao động cưỡng bức không tỉ lệ với biên độ của ngoại lực.

D.

Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số góc của ngoại lực.

A.

Thế năng và động năng vuông pha.

B.

Li độ và vận tốc đồng pha.

C.

Li độ và gia tốc ngược pha nhau.

D.

Gia tốc và vận tốc ngược pha nhau.

A.

Li độ và pha ban đầu.

B.

Biên độ và trạng thái dao động.

C.

Tần số và pha dao động.

D.

Tần số và trạng thái dao động.

A.

Tần số góc của ngoại lực bằng tần số góc riêng của hệ dao động.

B.

Tần số góc của ngoại lực gấp 2 lần tần số góc riêng của hệ dao động.

C.

Tần số góc của ngoại lực đạt giá trị cực đại.

D.

Tần số góc của ngoại lực đạt giá trị cực tiểu.

A.

Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.

B.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

C.

Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.

D.

Bằng thế năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.

A.

Giảm như nhau.

B.

Biên độ dao động giảm nhanh hơn.

C.

Vận tốc cực đại giảm nhanh hơn.

D.

Chỉ biết được đại lượng nào giảm nhanh hơn khi biết điều kiện ban đầu.

A.

Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

B.

Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

C.

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...