Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 5" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Một hạt α.

B.

Một hạt electrôn.

C.

Một pôzitrôn.

D.

Một tia gamma.

A.

Trong 1g cacbonic có 0,55.1023 nguyên tử ôxi.

B.

Trong 1g khí hêli có 1,5.1023 nguyên tử hêli.

C.

Trong 1g khí ôxi có 188.1020 phân tử ôxi.

D.

Trong 1g khí cacbonic có 137.1020 nguyên tử ôxi.

A.

10-10 m.

B.

10-12 m.

C.

10-14 m.

D.

10-16 m.

A.

Để cho một nửa số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ biến thành chất khác.

B.

Để cho số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ phân rã hết.

C.

Để cho  khối lượng chất phóng xạ bị phân rã.

D.

Để cho một nửa số hạt nhân nguyên tử chất phóng xạ không còn khả năng phân rã.

A.

Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nơtron nhưng khác nhau về số prôtôn gọi là các đồng vị.

B.

Lực hạt nhân là lực liên kểt các nuclon, nó chỉ có tác dụng ở khoảng cách rất ngắn cỡ 10-10 m.

C.

Độ hụt khối của các hạt nhân là độ chênh lệch giữa tổng khối lượng các nuclon tạo thành hạt nhân và khối lượng hạt nhân.

D.

Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần cung cấp để các nuclon (đang đứng riêng rẽ) liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

A.

Định luật bảo toàn điện tích.

B.

Định luật bảo toàn khối lượng.

C.

Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

D.

Định luật bảo toàn số nuclôn (sổ khối A).

A.

Luôn nhỏ hơn động năng của hạt nhân sau phân rã.

B.

Bằng động năng của hạt nhân sau phân rã.

C.

Luôn lớn hơn động năng của hạt nhân sau phân rã.

D.

Chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân sau phân rã.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...