Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4" làm một trong các bài trắc nghiệm thời gian trung bình trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 2 Sóng cơ và sóng âm được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Bản chất của môi trường truyền sóng.

B.

Năng lượng sóng.

C.

Tần số sóng.

D.

Hình dạng sóng.

A.

nguồn âm.

B.

môi trường truyền âm.

C.

tai con người và môi trường truyền âm.

D.

nguồn âm và tai con người.

A.

Mức cường độ âm cực tiểu mà tai nhận biết được gọi là ngưỡng nghe. Mức cường âm cực đại mà tai chịu được gọi là ngưỡng đau.

B.

Mức cường độ âm L(B) là tỉ số cường độ âm I và cường độ âm chuẩn I0(L(B) = () và L(dB) = 10().

C.

Các nhạc cụ phát ra cùng một âm cơ bản kèm theo các họa âm, gây ra cảm giác âm có độ cao xác định nhưng có âm sắc khác nhau vì mỗi nhạc cụ có cấu tạo cộng hưởng với các âm có tần số xác định.

D.

Âm La phát ra bởi đàn ghi ta điện ở nhà và âm Đô phát ra bởi sáo ở trong phòng là hai âm khác nhau về tần số, về biên độ âm cơ bản và về dạng đường biểu diễn sự biến thiên li độ theo thời gian.

A.

Nguồn âm và máy thu chuyển động ngược chiều nhau.

B.

Máy thu chuyển động và nguồn âm đứng yên.

C.

Máy thu đứng yên và nguồn âm chuyển động.

D.

Nguồn âm và máy thu chuyển động tương đối với nhau.

A.

Chất rắn.

B.

Chất lỏng.

C.

Chất khí.

D.

Chân không.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...