Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút  Chương 1 Dao Động Cơ Học -  Đề số 3" làm một trong các bài trắc nghiệm thời gian trung bình trong loạt bài trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương 1 Dao động cơ học

được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về dao động cơ học nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

B.

dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

C.

chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng.

D.

dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian.

A.

x= A2 .

B.

v = .

C.

x2 = A2.

D.

A2 = x2 - .

A.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Hệ số lực cản môi trường tác dụng lên vật.

C.

Pha ban đầu của ngoại lực tác dụng lên vật.

D.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

A.

φ2 − φ1 = 2nπ.

B.

φ2 − φ1 = nπ.

C.

φ2 − φ1 = (2n + 1).

D.

φ2 − φ1 = (2n + 1)π.

A.

Với tần số lớn hơn tần số riêng.

B.

Với tần số bằng tần số riêng.

C.

Không còn chịu tác dụng của ngoại lực.

D.

Với tần số nhỏ hơn tần số riêng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...