Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3" là bài tập tổng hợp toàn bộ  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về  Chương 7 Hạt nhân nguyên tử nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B.

Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

C.

Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D.

Hệ số của lực cản tác dụng lên vật dao động.

A.

Nơtron.

B.

Điện.

C.

Hơi nước.

D.

Nhiệt.

A.

Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng bằng tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân xuất hiện sau phản ứng.

B.

Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân xuất hiện sau phản ứng.

C.

Độ hụt khối hạt nhân giảm.

D.

Độ hụt khối hạt nhân tăng.

A.

Nửa thời gian để một mẫu phân rã hoàn toàn.

B.

Nửa thời gian để một mẫu bắt đầu phân rã.

C.

Thời gian cần thiết để một nửa mẫu phân rã.

D.

Thời gian cần thiết để một phần còn lại của một nửa mẫu phân rã sau khi một nửa của nó đã phân rã rồi.

A.

Ít hơn prôton.

B.

Ít hơn hay bằng prôton.

C.

Nhiều hơn số prôton.

D.

Nhiều hơn hoặc bằng số prôton.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...