Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chương 5 sóng ánh sáng bao gồm 3 nội dung chính: Tán sắc ánh sáng, giao thoa ánh sáng, quang phổ và các loại tia. Trong đề thi THPT Quốc Gia (Đại học - Cao đẳng) thường có 5 câu. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8" là bài tập tổng hợp toàn bộ Chương 5 Sóng ánh sáng  được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 5 sóng ánh sáng nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Thường chọn D >> a để khoảng vân lớn, dễ quan sát giao thoa.

B.

Khi đặt thí nghiệm trong các môi trường trong suốt có chiết suất càng lớn thì khoảng vân càng bé.

C.

Có thể thay đổi khoảng vân giao thoa bằng cách thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2.

D.

Với ánh sáng trắng, để có sự chồng chập các ánh sáng đơn sắc (trừ vân sáng trung tâm) thì khoảng cách từ đó đến vân sáng trung tâm tối thiểu phải bằng 2 lần khoảng vân của ánh sáng tím.

A.

Nhờ phân tích quang phổ người ta biết được sự có mặt của các nguyên tố khác nhau trong mẫu vật nghiên cứu.

B.

Quang phổ liên tục có tất cả các vạch màu biến thiên liên tục nên có thể dùng trong phép phân tích quang phổ.

C.

Quang phổ vạch phát xạ có tính đặc trưng cho mỗi nguyên tố nên có thể dùng trong phép phân tích quang phổ.

D.

Quang phổ vạch hấp thụ cũng có tính đặc trưng cho mỗi nguyên tố nên cũng có thể dùng trong phép phân tích quang phổ.

A.

Có tính đặc trưng cho từng nguyên tố.

B.

Phụ thuộc kích thước của nguồn phát.

C.

Phụ thuộc nhiệt độ và kích thước của nguồn phát.

D.

Phụ thuộc vào áp suất của nguồn phát.

A.

Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên mạnh.

B.

Tia Rơn-ghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường.

D.

Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lý.

A.

0,589pm.

B.

0,589 µm.

C.

0,589mm.

D.

0,589nm.

A.

Không thay đổi.

B.

Các vân giao thoa sẽ tách nhau xa hơn.

C.

Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn.

D.

Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại.

A.

thấp hơn nhiệt độ của nguồn.

B.

bằng nhiệt độ của nguồn.

C.

cao hơn nhiệt độ của nguồn.

D.

có thể nhận giá trị bất kì.

A.

Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B.

Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C.

Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D.

Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

A.

chùm phân kì màu trắng.

B.

chùm phân kì nhiều màu.

C.

chùm tia có các màu đơn sắc khác nhau song song với nhau.

D.

một tập hợp gồm nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

A.

tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

B.

tập hợp nhiều loại ánh sáng đơn sắc khác nhau. 

C.

là một loại ánh sáng đơn sắc.

D.

là tập hợp của bảy màu đơn sắc khác nhau.

A.

Không đổi.

B.

Di chuyển trên màn cùng hướng với S.

C.

Di chuyển trên màn ngược hướng với S.

D.

Tăng khoảng cách giữa 2 vân sáng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...