Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 7

Chương 5 sóng ánh sáng bao gồm 3 nội dung chính: Tán sắc ánh sáng, giao thoa ánh sáng, quang phổ và các loại tia. Trong đề thi THPT Quốc Gia (Đại học - Cao đẳng) thường có 5 câu. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 7" là bài tập tổng hợp toàn bộ Chương 5 Sóng ánh sáng  được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 5 sóng ánh sáng nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Cùng bản chất là sóng điện từ.

B.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy được bằng mắt thường.

C.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh.

D.

Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

A.

quang phổ vạch phát xạ.

B.

quang phổ vạch hấp thụ.

C.

quang phổ liên tục.

D.

quang phổ đám.

A.

Qua phép phân tích bằng quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất.

B.

Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ.

C.

Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt.

D.

Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

A.

chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ nhỏ hơn đối với ánh sáng tím nên góc lệch của tia đỏ nhỏ hơn góc lệch của tia tím.

B.

chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ lớn hơn đối với ánh sáng tím. 

C.

tần số của ánh sáng đỏ lớn hơn tần số của ánh sáng tím.

D.

vận tốc ánh sáng đỏ trong thuỷ tinh lớn hơn vận tốc ánh sáng tím.

A.

màu sắc của môi trường.

B.

màu của ánh sáng.

C.

lăng kính mà ánh sáng đi qua.

D.

bước sóng của ánh sáng.

A.

chỉ hoạt động được với nguồn xoay chiều.

B.

chỉ hoạt động được với nguồn 1 chiều.

C.

có thể hoạt động được cả hai loại nguồn 1 chiều và xoay chiều.

D.

chỉ có thể hoạt động được với một trong hai nguồn 1 chiều hoặc xoay chiều.

A.

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B.

Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C.

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D.

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

A.

Chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.

B.

Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

C.

Phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ. 

D.

Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.

A.

Tia Rơnhen có khả năng đâm xuyên.

B.

Tia Rơnghen tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất.

C.

Tia Rơnghen bị lệch trong điện trường.

D.

Tia Rơnghen có tác dụng sinh lí.

A.

Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

B.

Các hồ điện quang, đèn thuỷ ngân và những vật bị đun nóng trên 3000°C đều là những nguồn phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

C.

Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

D.

Tia tử ngoại bị thuỷ tinh và nước hấp thụ rất mạnh.

A.

Tần số giảm, bước sóng giảm.

B.

Tần số không thay đổi, bước sóng giảm.

C.

Tần số không thay đổi, bước sóng tăng.

D.

Cả tần số và bước sóng đều tăng.

A.

Trùng với hệ vân giao thoa khi chưa dịch chuyển nguồn S.

B.

Dịch chuyển lên phía trên, cùng phía với nguồn S1.

C.

Dịch chuyển xuống phía dưới, ngược phía với nguồn S1.

D.

Hệ vân không dịch chuyển nhưng khoảng vân thay đổi.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...