Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chủ đề Dao Động Điện Từ nói về sự biến thiên của điện trường và từ trường. Chuyên đề này đề cập đến dao động điện từ trong mạch LC và quá trình thu phát sóng điện từ. Ngoài nắm vững lý thuyết các bạn cần phải liên tục thực hành và làm các bài tập trắc nghiệm để quen với cách giải các dạng bài tập. 

Bài tập "Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2" là bài tập tổng hợp toàn bộ Chương 4 Dao động và sóng điện từ được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Dao động và sóng điện từ nếu cần xem lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
      http://cungthi.vn/de-thi.html 
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
      http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

 

Nội dung đề thi:

A.

Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp một anten với một mạch dao động LC.

B.

Để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một anten.

C.

Ăng ten của máy thu chỉ thu được một sóng có tần số xác định.

D.

Nếu tần số riêng của mạch chọn sóng trong máy thu được điều chỉnh đến giá trị bằng f, thì máy thu sẽ bắt được sóng có tần số đúng bằng f.

A.

Dao động của đài phát giống dao động của đài thu.

B.

Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát.

C.

Biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát.

D.

Tần số của đài thu bằng tần số của đài phát và biên độ sóng của đài thu bằng biên độ sóng của đài phát.

A.

Hiệu điện thế trên tụ điện lần đầu tiên bằng không ở thời điểm t = .

B.

Năng lượng cực đại tích trữ trong cuộn cảm là .

C.

Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch bằng  .

D.

Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là t0 = .

A.

Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau.

B.

Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.

C.

Điện từ trường lan truyền được trong không gian.

D.

Không thể có điện trường hoặc từ trường tồn tại riêng biệt, độc lập với nhau và điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường hoặc điện từ trường lan truyền được trong không gian.

A.

Thấp hơn nhiệt độ hiện nay.

B.

Cao hơn nhiệt độ hiện nay.

C.

Giống nhiệt độ hiện nay.

D.

Gấp đôi nhiệt độ hiện nay.

A.

Nước.

B.

Khí.

C.

Lỏng.

D.

Môi trường đồng tính, đẳng hướng.

A.

Điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số.

B.

Điện trường và từ trường là các môi trường vật chất.

C.

Điện trường và từ trường là các môi trường độc lập với nhau.

D.

Điện trường và từ trường biến thiên cùng tần số và điện trường và từ trường là các môi trường vật chất hoặc điện trường và từ trường là các môi trường độc lập với nhau.

A.

Hệ số tự cảm L tương ứng với khối lượng m.

B.

Điện dung tụ C tương ứng với độ cứng lò xo k.

C.

Cường độ dòng i tương ứng với tốc độ v.

D.

Điện tích trên tụ q tương ứng với li độ x.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...