Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - Đề số 2

Phần Hình học lớp 12:

Chương 1: Khối Đa Diện

bao gồm các bài giảng:

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương 1 Khối đa diện

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa và cách giải các dạng bài tập có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Chương 1: Khối Đa Diện  Phần Hình học môn Toán lớp 12 nên bám sát với chương trình học giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Hai hình chóp S.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

B.

Hai hình chóp O.MNPQ và S.ABCD đồng dạng.

C.

VS.MNPQ = VS.ABCD

D.

VO.MNPQ = VS.ABCD

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...