Bài tập trắc nghiệm số 1 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Bài tập trắc nghiệm số 1 về tiệm cận của đồ thị hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Tiệm cận đứng Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Tiệm cận đứng Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Tiệm cận đứng Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Tiệm cận đứng Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Tiệm cận đứng Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Tiệm cận ngang Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x= 1
A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn là tâm đối xứng của đồ thị hàm số
C. Trac nghiem online - cungthi.vn là phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Hàm số có tiệm cận ngang Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đi qua Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số có tâm đối xứng Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số có tiệm cận ngang Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
A. (C) chỉ có tiệm cận đứng
B. (C) không có tiệm cận ngang
C. (C) có hai tiệm cận
D. (C) có ba tiệm cận
A. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận đứng của (C).
B. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận xiêncủa (C).
C. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
D. Đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn là tiệm cận ngang của (C).
A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có tiệm cận ngang
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không có giao điểm với đường thẳng y = -1
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có tập xác định là Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn cắt trục tung tại 2 điểm
A. Đồ thị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nhận giao điểm của hai tiệm cận làm tâm đối xứng
B. Số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) với đường thẳng d: y = g(x) là số nghiệm của phương trình f(x) = g(x)
C. Bất kỳ đồ thị hàm số nào cũng đều phải cắt trục tung và trục hoành
D. Số cực trị tối đa của hàm trùng phương là ba
A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Tiệm cận đứng x = 2
D. Tiệm cận ngang y= 1
A. Nhận đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn làm tiệm cận đứng
B. Nhận đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn làm tiệm cận đứng
C. Nhận đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn làm tiệm cận ngang
D. Nhận đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn làm tiệm cận xiên.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...