Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về chuyên đề Hàm số môn giải tích lớp 12 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học:
   http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học:
   http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đạt cực trị tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đồng biến trên khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
A. Nghịch biến trên tập xác định
B. đồng biến trên (-5; +∞)
C. đồng biến trên (1; +∞)
D. Đồng biến trên TXĐ
A. (-∞; -1)
B. (3;4)
C. (0;1)
D. (-∞; -1) và (0; 1).
A. Hàm số luôn luôn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số luôn luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–; –1) và (–1; +)
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–; –1) và (–1; +).
A. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số nghịch biến
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số đồng biến
A. Nghịch biến trên (2; 4)
B. Nghịch biến trên (3; 5)
C. Nghịch biến x [2; 4].
D. Cả A, C đều đúng
A. Đồng biến (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0)
B. Đồng biến (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
C. Đồng biến trên (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0) Trac nghiem online - cungthi.vn (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
D. Đồng biến trên (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0), (0; + Trac nghiem online - cungthi.vn)
A. 0 cực trị
B. 1 cực tri
C. 2 cực tri
D. 3 Cực trị
A. (-1; +∞).
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. [1; +∞).
D. (1; +∞).
A. Hàm số có miền xác định Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn là một điểm tới hạn của hàm số.
C. Hàm số tăng trên miền xác định.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Đồng biến trên R
B. Đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Nghịch biến trên R
D. Ngịchbiến trên Trac nghiem online - cungthi.vn va đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Đồ thị hàm sô cắt trục tung tại M (0;-3)
B. Tọa độ điểm cực đại là I (-1;-4)
C. Hàm số nghịch biến trên (-∞;-1) và đồng biến trên (-1; +∞)
D.Hàm số đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Nghịch biến trên R
B. Đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Đồng biến trên R
D. Nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
A. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên (0; 2)
B. Trac nghiem online - cungthi.vnđồng biến trên tập xác định
C. Trac nghiem online - cungthi.vnnghịch biến trên (-2; 0)
D. Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên tập xác định
A.  Với m=1 hàm số nghịch biến trên R.
B.  Với m=-1  hàm số nghịch biến trên R.
C.  Với  Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số nghịch biến trên R.
D. Với Trac nghiem online - cungthi.vn  hàm số ngịch biến trên R.
A. m<1
B. m>3
C. Không có m
D. Đáp án khác

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...