Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Đề trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

He has got twenty of age.                

B.

He is twenty in age.

C.

He is in twenty years old.                  

D.

He is at the age of twenty.

A.

stretches                

B.

enlarges            

C.

widens               

D.

Lengthens

A.

I’d like to show you the camera over there.

B.

Would you mind showing the camera over there to me, please?

C.

I’d like you to buy me the camera over there.

D.

You should show me the camera over there, shouldn’t you?

A.

You can               

B.

You could

C.

You able to             

D.

You’re able to

A.

What made her successful?

B.

What her successful made?

C.

What her made successful?

D.

Her successful made what?

A.

Not only John but also Tim works for IBM.

B.

John doesn’t work for IBM and neither Tim.

C.

Neither John nor Tim works for IBM.

D.

Either John or Tim works for IBM.

A.

for                             

B.

with                     

C.

 on                             

D.

in

A.

Because of what they say, the world's population reached over 6.70 billion in February 2008.

B.

It is said that as much as 6.70 billion people lived in the world in February 2008.

C.

The world's population is said to have reached over 6.70 billion in February 2008.

D.

It was in February 2008 the world's population reached over 6.70 billion .

A.

In Chile, December 10, 1974 was chosen to be the first date to celebrate Teachers’ Day.

B.

 In Chile, the celebrating of Teachers’ Day has not been chosen since December 10, 1974.

C.

In Chile, it was December 10, 1974 when Teachers’ Day first chose to celebrated.

D.

In Chile, on December 10, 1974 Teachers’ Day has been celebrated since then.

A.

The coffee was too strong that I couldn’t drink it.

B.

It was such strong coffee that I couldn’t drink it.

C.

It was so strong coffee that I couldn’t drink it.

D.

The coffee was very strong that I couldn’t drink it.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...