Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Đề trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

lazy            

B.

confess                

C.

friendship                  

D.

soccer

A.

a                                

B.

an                      

C.

 the                        

D.

no article

A.

She reminded me to turn off all the lights before going out.

B.

She reminded me turn off all the lights before going out.

C.

She reminded me to turn off all lights before going out.

D.

She reminded me to turn off all lights before go out.

A.

If I were you, I would take more exercise and eat less.

 

B.

Let’s take more exercise and eat less.

 

C.

How about taking more exercise and eating less?

 

D.

Would you please take more exercise and eat less.

A.

The schoolyard is so small to play volleyball in.

B.

The schoolyard is small enough to play volleyball in.

C.

The schoolyard isn’t big enough to play volleyball in.

D.

The schoolyard isn’t such small that we can't play volleyball in.

A.

She was made train eight hours a day.

 

B.

She was made training eight hours a day.

 

C.

She was made to train eight hours a day.

 

D.

Her train was made eight hours a day.

A.

will not tell / would have done                   

B.

have not told / would do

 

C.

 do not tell / could not have done             

D.

did not tell / must have done

A.

embarrass                  

B.

memory                     

C.

imagine                        

D.

exciting

A.

for all                    

B.

to all                    

C.

at all               

D.

in all

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...