Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Đề trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các loại bài, đề trắc nghiệm tiếng anh khác trên hệ thống cungthi.vn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Solar energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity.

B.

Such as heat and electricity, solar energy can be converted into other forms of energy.

C.

Solar energy can be converted into, such as heat and electricity, other forms of energy.

D.

Such as heat and electricity, other forms of energy can be converted into solar energy.

A.

 to become          

B.

 becoming                               

C.

 became                    

D.

becomes

A.

Relaxing, for every summer vacation, I often go somewhere.

B.

Every summer vacation, I often go somewhere for relaxing.

C.

Every summer vacation for relaxing, I often go somewhere.

D.

For every summer vacation, I often go somewhere relaxing.

A.

champion                    

B.

recite                   

C.

female                    

D.

general

A.

hotel                 

B.

 lunar               

C.

 transport                       

D.

system

A.

Two tons of paper bags, old tents, plastic and more than clothes had been buried or burned.

B.

More than two tons of paper bags, old tents, plastic and clothes had been burned or buried.

C.

Paper bags, old tents, and plastic of clothes had been burned or buried more than two tons.

D.

More than two tons of paper bags, old tents, plastic and clothes buried or had been burned.

A.

from                    

B.

  up                     

C.

  for                           

D.

 off

A.

of                    

B.

from                   

C.

with            

D.

on

A.

 it must have rained                                      

B.

 there might have been rain

 

C.

 there might have rain                                     

D.

it must be raining

A.

We inform that each class preparing a performance because the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

B.

Because each class prepares a performance, so the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

C.

Each class prepares a performance, moreover the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

D.

Each class prepares a performance and the dress rehearsal will be held next Sunday morning.

A.

If he prepares his lesson he can answer the teacher’s questions.

B.

If he prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

C.

If he had prepared his lesson he could answer the teacher’s questions.

D.

If he had prepared his lesson he could have answered the teacher’s questions.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...