Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

would have woken                     

B.

had woken

C.

would wake                   

D.

will have woken

A.

heritage                 

B.

beautiful                 

C.

average                  

D.

expected

A.

By contrast, the share of oil in total energy consumption decreased as much from 95 percent to 80 percent for over the same period.

B.

 By contrast, the share of oil in total energy consumption decreased from 95 percent to 80 percent over the same period.

C.

By contrast, the share of oil in total energy consumption was decreased less than 95 percent to 80 percent at the same period.

D.

By contrast, the share of oil in total energy consumption, which was decreased from 95 percent to 80 percent over the same period.

A.

 in                           

B.

for                 

C.

  of                    

D.

on

A.

ceremony                

B.

architecture                        

C.

 interior                   

D.

organizer

A.

twinkling           

B.

 twinkle
 

C.

to twinkle          

D.

 twinkled

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...