Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

scientist                   

B.

lucky                   

C.

delete                     

D.

creation

A.

Everyone, except the manager, knows the details of the project.

B.

The details of the project are known by everybody, not only the manager.

C.

It is the manager that knows the details of the project.

D.

The details of the project are known by everybody, except the manager.

A.

instrument              

B.

entertain               

C.

popular              

D.

quality

A.

We want to leave for Tet holiday so our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

B.

 Before leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

C.

In order to leave for Tet holiday, our class holds a farewell party at 5pm next Friday.

D.

Whenever leaving for Tet holiday, our class will hold a farewell party at 5pm next Friday.

A.

He’s having the windows to mend.
 

B.

He’s having to mend the windows.
 

C.

He’s having to be mended the windows.
 

D.

He’s having the windows mended.

A.

The film was really interesting which they are talking about.

B.

The film was really interesting about which they are talking.

C.

The film which was really interesting they are talking about.

D.

The film about which they are talking was really interesting.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...