Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

The adopting of a new project has been decided on finally.

B.

No final decision has been made on whether to adopt the new project.

C.

Adopting a new project or not has finally been decided on.

D.

Finally, the new project has been decided to stop finally.

A.

go / to work          

B.

 gone / worked          

C.

 going / working             

D.

to go / work

A.

had                 

B.

have                 

C.

has         

D.

  having

A.

Cell phones are now widespread because they have just been developed recently.

B.

Cell phones, developing just recently, are now widespread.

C.

Cell phones, developed just recently, are now widespread.

D.

Cell phones, that have just been developed just recently, are now widespread.

A.

Jim must have completed the exam.

B.

The exam was easy enough for Jim to complete.

C.

Jim cannot have completed the exam.

D.

Jim should have completed the exam.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...