Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

no longer                      

B.

not any longer

C.

aren’t longer                      

D.

don’t longer

A.

He approved of killing animals for food.

 

B.

Killing animals for food was one of his approvals.

 

C.

He had an objection to killing animals for food.

 

D.

He had no intention to kill animals for food.

A.

The ladder on I was standing began to slip.

B.

The ladder on which I was standing began to slip.

C.

I was standing on a ladder which it began to slip.

D.

I was standing on the ladder began to slip.

A.

picturesque                     

B.

industrial                     

C.

paragraph                      

D.

Internet

A.

Peter advised me to cross the forest at night.

 

B.

Peter warned me not to cross the forest at night.

 

C.

Peter wanted me to cross the forest at night with him.

 

D.

Peter suggested that I cross the forest at night.

A.

volunteer                 

B.

agreement                   

C.

experience                 

D.

  remedial

A.

What qualities you do admire in your best friend?

B.

What in qualities do you admire your best friend?

C.

What do qualities you admire in your best friend?

D.

What qualities do you admire in your best friend?

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...