Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1 trong loạt bài trắc nghiệm ôn luyện kiến thức về môn tiếng anh lớp 11 do cungthi.vn biên soạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giảng về Ngữ pháp tiếng anh lớp 11 và Bài giảng các chuyên đề trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 để việc ôn luyện đạt kết quả tốt nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi, đề trắc nghiệm theo các môn học: 
http://cungthi.vn/de-thi.html
- Các bài giảng theo các chuyên đề, môn học: 
http://cungthi.vn/bai-giang.html


Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

allow               

B.

connect                

C.

invent               

D.

dial

A.

fertilizer                

B.

survival              

C.

maintenance                    

D.

scenic

A.

achieve / to lose          

B.

achieved / lose      

C.

achieving  / lost    

D.

to achieve / losing

A.

Group one is food and group two is something for drink.

B.

Group one buy food but group two prepares something for drink.

C.

Group one is in charge of food and group two prepares something for drink.

D.

While group one is in charge of food and group two prepares something for drink.

A.

All the passengers were dead in the plane crash.

B.

None of the passengers were injured in the plane crash.

C.

Some of the passengers were injured in the plane crash.

D.

A few of the passengers injured and other passengers died in the plane crash.

A.

She will give up her hobby because of some reasons.

B.

She intends not to continue pursuing her hobby.

C.

Her hobby does not interest her any longer.

D.

Her hobby is the only thing that she does not intend to give up.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...