Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

bao gồm các bài giảng:

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 2 Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Than đá.

B.

Tam điệp.

C.

Ôcđôvi.

D.

Cambri.

A.

Đầu kỉ ẩm, cuối kỉ khô và lạnh.

B.

Khí hậu lục địa khô lạnh, duyên hải ẩm ướt.

C.

Biển tiến vào lục địa, khí hậu ấm.

D.

Các đại lục liên kết với nhau. Băng hà, khí hậu khô và lạnh.

A.

kỉ Pecmơ.

B.

kỉ Than đá.

C.

kỉ Tam điệp.

D.

kỉ Đêvôn.

A.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

B.

Đại tiền Cambri.

C.

Kỉ Cambri, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

A.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Than đá, đại Cổ sinh.

A.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Xilua, đại Cổ sinh.

C.

Kỉ Ôcđôvi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Thứ ba, đại Tân sinh.

A.

Vượn người hóa thạch.

B.

Người cổ Homo.

C.

Nêanđectan.

D.

Crômanhôn.

A.

dương xỉ.

B.

quyết trần.

C.

rêu và địa y.

D.

các loại tảo.

A.

Giai đoạn tiến hóa hóa học là giai đoạn phức tạp hóa các hợp chất của cacbon theo con đường hóa học.

B.

Các hợp chất hữu cơ xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa hóa học do kết hợp 4 loại nguyên tố C, H, O, N trong những điều kiện nhất định.

C.

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, chất hữu cơ có trước, sau đó mới xuất hiện các hợp chất vô cơ.

D.

Các hợp chất vô cơ được hình thành trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất lớn và được cung cấp nguồn năng lượng.

A.

đẻ trứng có vỏ cứng, da có vảy sừng chịu được khí hậu khô.

B.

chiếm lĩnh không trung.

C.

phổi và tim hoàn thiện hơn.

D.

đẻ trứng có vỏ cứng, da có vảy sừng chịu được khí hậu khô, phổi và tim hoàn thiện hơn.

A.

Ở Pháp, năm 1868.

B.

Ở Inđônêxia, năm 1891.

C.

Ở Đức, năm 1856.

D.

Ở Nam Phi, năm 1924.

A.

Sự xuất hiện của quả đất.

B.

Sự nguội lạnh dần của quả đất.

C.

Sự biến đổi điều kiện địa chất, khí hậu.

D.

Sự phát triển của băng hà.

A.

các hóa thạch.

B.

di tích của sinh vật trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá.

C.

sự phân bố đa dạng của các loài động thực vật ngày nay.

D.

các hóa thạch và di tích của sinh vật trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá.

A.

kỉ Cambri.

B.

kỉ Đêvôn.

C.

kỉ Than đá.

D.

kỉ Silua.

A.

Ôxtralôpitec.

B.

Pitêcantrôp.

C.

Nêanđectan.

D.

Crômanhôn.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...