Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

bao gồm các bài giảng:

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 2 Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

Cacbon 12.

B.

Cacbon 14.

C.

Urani 238.

D.

Urani 235.

A.

Người xuất hiện các cơ quan thoái hóa giống với động vật.

B.

Xuất hiện cơ quan giống với động vật.

C.

Lặp lại quá trình phát triển của động vật.

D.

Xuất hiện một số đặc điểm giống động vật, khi phôi đang phát triển.

A.

Xuất hiện màng.

B.

Xuất hiện Côaxecva.

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

Xuất hiện các enzim.

A.

Loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng.

B.

Loài người không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.

C.

Đời sống xã hội của loài người đã quá văn minh, nên từ chỗ lệ thuộc thiên nhiên, con người tiến đến chế ngự dần thiên nhiên.

D.

Loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí. Đời sống xã hội của loài người đã quá văn minh, nên từ chỗ lệ thuộc thiên nhiên, con người tiến đến chế ngự dần thiên nhiên.

A.

Là thời kì băng hà, khí hậu lạnh khô.

B.

Xuất hiện voi Mamut, tê giác lông rậm.

C.

Bộ mặt sinh giới tương tự ngày nay.

D.

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

A.

cách đây 350 triệu năm.

B.

nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hóa thành lục địa khô hanh và khí hậu ven biển ẩm ướt.

C.

quyết trần tiếp tục phát triển và chiếm ưu thế.

D.

cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm và chiếm ưu thế.

A.

Là sự tồn tại của sinh vật sống từ các thời đại trước đến nay vẫn còn.

B.

Là sự vùi lấp xác của sinh vật trong các lớp đất đá.

C.

Là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại trong các lớp đất đá.

D.

Là sự hóa đá của sinh vật.

A.

xương hàm dưới nhỏ dần.

B.

hộp sọ phát triển.

C.

trán rộng và thẳng.

D.

hàm dưới có lồi cằm.

A.

tự điều chỉnh để duy trì sự ổn định về thành phần và tính chất của hệ sống.

B.

thường xuyên trao đổi chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức cơ thể.

C.

tự nhân đôi của ADN với quá trình sao mã dịch mã.

D.

tích lũy thông tin di truyền thông qua sự thay đổi cấu trúc của ADN.

A.

Tảo ở biển, giáp xúc, cá và lưỡng thê.

B.

Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú.

C.

Bò sát, chim và thú.

D.

Thực vật hạt trần và động vật có xương bậc cao.

A.

Điều kiện lịch sử hình thành quả đất đã trải qua.

B.

Cấu tạo cơ thể vượn người ngày nay đã tương đối hoàn thiện.

C.

Vượn người ngày nay đã quá chuyên hóa với lối sống leo trèo.

D.

Điều kiện lịch sử hình thành quả đất đã trải qua và vượn người ngày nay đã quá chuyên hóa với lối sống leo trèo.

A.

Các bằng chứng giải phẫu, hóa sinh, phôi sinh học, góp phần chứng minh người có nguồn gốc chung với động vật có xương.

B.

Các bằng chứng giải phẫu so sánh bao gồm: cấu tạo chung, bộ xương, nội quan, cơ quan thoái hóa, hiện tượng lai giống tổ tiên.

C.

Trong bằng chứng sinh hóa còn có dữ kiện, ADN và máu của người giống hầu hết động vật có xương.

D.

Bằng chứng cổ sinh học cho thấy, đây là giai đoạn phát triển trung gian giữa vượn người và người.

A.

Từ vượn người đến người cận đại.

B.

Từ người cổ Homo đến người hiện đại.

C.

Từ người cận đại đến người hiện đại.

D.

Từ vượn người đến người cổ Homo.

A.

các đại phân tử chất hữu cơ.

B.

các hạt côaxecva.

C.

mầm mống các sinh vật đầu tiên.

D.

các sinh vật đơn bào.

A.

Xúc tác và điều hòa trao đổi chất.

B.

Vận động.

C.

Kiến tạo.

D.

Cung cấp năng lượng.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...