Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 1

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

bao gồm các bài giảng:

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 2 Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

sự thay đổi điều kiện địa chất ở kỉ Thứ 3.

B.

quá trình phát sinh biến dị, giao phối và chọn lọc tự nhiên.

C.

việc chế tạo và sử dụng công cụ có mục đích.

D.

bộ não phát triển, có hệ thống tín hiệu thứ hai.

A.

sinh vật nhân sơ.

B.

sinh vật nhân chuẩn.

C.

sinh vật đa bào.

D.

các loài thực vật ở nước.

A.

dáng đi.

B.

4 nhóm máu.

C.

hoạt động thần kinh.

D.

thể tích não.

A.

5 vạn - 20 vạn năm.

B.

1,6 - 2 triệu năm.

C.

3,5 - 5 vạn năm.

D.

50 - 70 vạn năm.

A.

Tiến hóa lí học.

B.

Tiến hóa hóa học.

C.

Tiến hóa tiền sinh học.

D.

Tiến hóa sinh học.

A.

Thực vật hạt trần và bò sát chiếm ưu thế.

B.

Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt kín và thú.

C.

Sự phát triển ưu thế của thực vật hạt trần và thú.

D.

Hệ thực vật phát triển, hệ động vật ít phát triển.

A.

Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.

B.

Kỉ Giura, đại Trung sinh.

C.

Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

D.

Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...