Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 12

Chương 2: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

bao gồm các bài giảng:

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Với mỗi bài bài các bạn cần nắm được các khái niệm, định nghĩa có trong bài.

Bài tập trắc nghiệm được cungthi.vn đưa ra từ các kiến thức của các bài giảng trong Phần tiến hóa Chương 2 Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất sinh học lớp 12 nên bám sát với chương trình học

giúp các bạn nắm, ôn tập và thực hành lại kiến thức đã học.

Nội dung đề thi:

A.

lao động sản xuất, cải tạo môi trường.

B.

biến đổi hình thái sinh lí trên cơ thể.

C.

sự phân hóa và chuyển hóa các cơ quan.

D.

phát triển lực lượng sản xuất, cải tạo quan hệ sản xuất.

A.

Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

B.

Vượn người ngày nay và loài người cùng chung một chi.

C.

Vượn người ngày nay và loài người có nguồn gốc chung, tiến hóa theo hai nhánh khác nhau.

D.

Vượn người ngày nay và loài người xuất hiện một lần trên quả đất và sống ở hai môi trường khác nhau.

A.

Sự sống ban đầu xuất hiện ở nước, sau đó mới chuyển lên cạn.

B.

Sự sống chỉ được lên cạn sau khi phương thức tự dưỡng xuất hiện.

C.

Sinh vật dị dưỡng có trước, tự dưỡng xuất hiện sau.

D.

Sinh vật ở nước chiếm ưu thế hơn so với sinh vật ở cạn.

A.

Các thông tin liên lạc của đời sống xã hội.

B.

Sự xuất hiện tôn giáo, khoa học, nghệ thuật.

C.

Giọng nói và chữ viết.

D.

Nền văn minh của xã hội.

A.

Khỉ Gôrila và tinh tinh.

B.

Tinh tinh và đười ươi.

C.

Đười ươi và vượn.

D.

Vượn và khỉ Gôrila.

A.

hình thành các sinh vật đầu tiên.

B.

hình thành các tế bào sơ khai.

C.

sinh vật chuyển từ môi trường nước lên cạn.

D.

các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành.

A.

Làm mồi cho hổ răng kiếm, tê giác khổng lồ.

B.

Sự phát triển của băng hà làm khan hiếm thức ăn.

C.

Chuyển động, tạo núi đã vùi lấp bò sát khổng lồ.

D.

Thực vật phát triển nhưng không đủ thức ăn cho bò sát.

A.

vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.

B.

người và vượn người ngày nay là hai nhánh tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.

C.

vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người.

D.

người và vượn người ngày nay có quan hệ họ hàng gần gũi.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...